Bắt Đầu Ngay

Để sở hữu gian hàng của bạn

“Không đăng kí cho tài xế”

  Ứng dụng muốn đăng ký gian hàng:

  Dễ dàng tiếp cận hàng triệu khách hàng trên các App giao đồ ăn hiện nay

  Tư vấn set up Menu, hỗ trợ vận hành tăng doanh thu trên các App

  Hỗ trợ làm giấy phép đăng ký kinh doanh từ 3-5 ngày

  Hỗ trợ làm chứng nhận Vệ sinh an toàn thực phẩm từ 10-15 ngày

  Tiết kiệm thời gian làm thủ tục, quy trình nhanh gọn, chính xác

  Tại sao chọn chúng tôi 

  Thành tựu

  Đăng ký đối tác

  Bắt Đầu Ngay

  Để sở hữu gian hàng của bạn

  “Không đăng kí cho tài xế”

   Ứng dụng muốn đăng ký gian hàng:

   Đối tác của chúng tôi